Zesen logo
₮ 0.00

Rascal + Friends (3-5 кг)

₮ 27,500.00
000F_office_grey_jeans

<p>Шингэнийг гадагш нэвтрэхээс хамгаалсан онцгой давхарга<br />
Агаар нэвтрүүлэх зориулалт бүхий арын хамгаалалт нь хүүхдийн арьсийг хуурай байлгана<br />
Хөдөлгөөнд саадгүй, хүүхдийн хөлийг барихгүй зөөлөн хийцтэй<br />
Шингэнийг Халиж урсахаас хамгаалсан нэмэлт хамгаалалт<br />
Нэмэлт шингээгч давхарга</p>
Info

There are no reviews

View more
Add your review

Latest products